Project Info:

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poe vahendusel kaupade müümisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused Müüja võib muuta E-poe kasutustingimusi ja kaupade hindasid. Muudatustest teavitatakse E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

Technology

  • Wordpress
  • HTML5
  • Bootstrap